Het Palestijnse groeiwonder in het interbellum: wanneer immigratie en economische groei samengaan

H.P. van Dalen, H. Verbon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Het economisch belang van immigratie kan groot zijn. Dat bewees de instroom van Joodse immigranten in Palestina ten tijde van het Britse mandaat. Immigratie was echter ook de kern van het conflict tussen Joden en Arabieren. In combinatie met een sterke instroom van kapitaal groeide in de periode 1922-1946 de Joodse economie met 13 procent op jaarbasis; een "Palestijns" groeiwonder waar ook de Arabische economie in beperkte mate van profiteerde. De toegenomen welvaart heeft het conflict niet kunnen verminderen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume25
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit