Het preventieconsult: de health check van het Nederlands Huisartsen Genootschap. [Commentaar]

L.G.A. Bonneux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Het NHG heeft onlangs de markt van gezondheid en geluk betreden met een eigen "NHG health check", het preventieconsult, module "cardiovascular risico".In de huisartsgeneeskunde presenteert een patiënt één of meer klachten aan de huisarts; de huisarts doet een voorstel tot behandeling. In de marketing van gezondheid gebeurt het omgekeerde: artsen scheppen zelf de behoefte bij hun cliënt. De recent gepubliceerde NHG-standaard "Het preventieconsult" draait om een vragenlijst die actief wordt aangeboden aan alle volwassenen die nog niet worden behandeld voor hypertensie, hypercholesterolemie of diabetes mellitus, om patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten te identificeren en te behandelen. Van het preventieconsult blijken ook een module "kanker" en een module "psychische aandoeningen" in ontwikkeling te zijn.Het ergste valt te vrezen, gezien het korte lijstje evidencebased interventies en de lange lijst illusies.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3533
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume155
Nummer van het tijdschrift26
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit