Het proefschrift van... Marina Kessels: Taal in negentiende-eeuws Maastricht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)328
TijdschriftOnze Taal
Volume71
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit