Het ruimtelijk patroon van meiobenthos in een meso-halien brakwatergebied [Spatial pattern of the meiobenthos in a meso-haline brackish water area

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)19-19
TijdschriftIZWO Mededelingen en Informatie
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1971
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit