Het soennitisch verzet in Irak

R. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)550-555
Aantal pagina's6
TijdschriftInternationale Spectator
Volume58
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit