Het Statuut van het Koninkrijk is geen eeuwig edict

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8-13
TijdschriftOpenbaar Bestuur
Volume15
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit