Het succes van een late Windesheimse reformatie: Haskerconvent 1464-1521

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

568 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)162-207
Aantal pagina's46
TijdschriftJaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis
Volume2
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit