Het trans-Atlantische Koninkrijk: Een koloniale erfenis met hedendaagse uitdagingen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)361-368
TijdschriftGroniek
Volume220
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit