Het trauma is een lucratieve kwaal geworden: recensie van D. Fassin & R. Rechtman, The Empire of Trauma

J. Withuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
StatusGepubliceerd - 09 okt 2009

Citeer dit