Het uithofsysteem van het klooster Bergum in Friesland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

128 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)73-85
Aantal pagina's13
TijdschriftHistorisch Geografisch Tijdschrift
Volume22
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit