‘Het unieke en zeer raadselachtige fenomeen dat Multatuli heet': Over de Multatuli-biografie van Willem Frederik Hermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-33
Aantal pagina's14
TijdschriftJaarboek Multatuli
VolumeW.F. Hermans en Multatuli
Nummer van het tijdschriftExtra Jaarboek
StatusGepubliceerd - 31 jan. 2018

Citeer dit