Het vaccinatiebeleid draait om volksgezondheid en rechtvaardigheid. Een interview met Marcel Verweij

A. Krom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

392 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sommige morele kwesties rond vaccinatie zijn duidelijk. Burgers hebben een morele plicht om mee te doen aan het Rijksvaccinatieprogramma. En ouders moeten zich voegen naar de inschatting van deskundigen, wat betreft hoe groot de risico’s voor hun kinderen zijn. Bij ernstige ziektes is er in principe een stevige basis om druk uit te oefenen ten gunste van vaccinatie. Andere ethische vragen zijn ingewikkelder. Bijvoorbeeld in hoeverre het gerechtvaardigd is om kinderen te vaccineren om daarmee kwetsbare groepen zoals ouderen te beschermen. En of het aanvaardbaar is om met behulp van vaccinatie ongezond of ongewenst gedrag te voorkomen – zoals verslaving aan cocaïne. Een interview met dr. Marcel Verweij, nu universitair hoofddocent ethiek aan de Universiteit Utrecht, vanaf 1 mei 2013 hoogleraar Filosofie binnen Wageningen University.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-8
Aantal pagina's5
TijdschriftPodium voor Bio-ethiek
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013
  • Rathenau instituut

    Doorenbos, C.

    02/06/1994 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit