Het verhaal van de verkeerde vriendin: Heksensagen herzien

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

153 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)319-342
TijdschriftVolkskunde
Volume118
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit