Het verrijken van publicaties

A Hogenaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

65 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)21-26
Aantal pagina's6
TijdschriftInformatie Professional
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit