Het verschil tussen de lange en korte hoge vocalen in het Fries en de invloed hiervan op de realisering van de Nederlandse hoge vocalen door Friestaligen

W. Visser, D.G. Gilbers, J.G. Weening

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

219 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)69-90
Aantal pagina's22
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume61
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit