Het verzet tegen keizer Napoleon deed er een tandje bij [Review of: L. Jensen (2013) Verzet tegen Napoleon]

J. Roelevink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

94 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftTextualscholarship.nl
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit