Het Vliegende Hollander Festival : een toeristische volksverhaal-claim van een Zeeuwse stad

R.A. Koman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

128 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)34-37
TijdschriftTraditie
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit