Het vormen van duurzame databases: De omgang met databases gericht op de lange termijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Om ervoor te zorgen dat digitale bronnen toegankelijk blijven, zullen bestandsformaten gebruikt moeten worden waarvan men mag verwachten dat deze ook in de toekomst geopend kunnen worden. Het wetenschappelijk data archief Data Archiving and Networked Services (DANS) heeft richtlijnen voor de omgang met diverse typen bestandsformaten. In dit artikel wordt nader ingegaan op de problematiek rondom het behoud van databases en de keuzes die DANS hiervoor heeft gemaakt.
Vertaalde titel van de bijdrageCreating durable databases: Dealing with databases aimed at the long term
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's3
TijdschriftArchievenblad
Volume2023
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - apr. 2023

Keywords

  • databases
  • good practice
  • Preferred Formats
  • preservation
  • FAIR

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Het vormen van duurzame databases: De omgang met databases gericht op de lange termijn'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit