Het warenhuis van William Labov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

1455 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)354-355
Aantal pagina's2
TijdschriftOnze Taal
Volume2011
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit