'Het was het nieuwe geluid dat gehoord werd.': De betekenis van de Pacificatie voor de emancipatie van vrouwen.

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

692 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dat vrouwen in 1917, dankzij de Pacificatie, alleen het passieve kiesrecht verkregen, wordt wel als een nederlaag gezien. Toch betekende dit ook dat vrouwen niet alleen voor de Tweede Kamer, maar ook in gemeenteraden konden worden gekozen. Dit artikel belicht voor het eerst die groep vrouwen. Opvallend is dat deze vrouwen vaak gehuwd waren, iets dat in tegenspraak is met gangbare beelden over vrouwen in de politiek.
Vertaalde titel van de bijdrageNew voices were heard.: The meaning of the Pacification for Women's Liberation
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's9
StatusGepubliceerd - feb. 2018

Citeer dit