Het werk van het Instituut voor Oecologisch Onderzoek : onderzoek in de IJsselmeerpolders

J.H. Mook

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)1-11
  TijdschriftFlevoberichten
  Volume36
  StatusGepubliceerd - 1963

  Citeer dit