Het zeemansleven in catsiaanse alexandrijnen. 't Volmaeckte en Toe-geruste Schip van Willem Schellinger

L.P. Grijp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

171 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)16-19
TijdschriftTijdschrift Oude Muziek
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit