Het zwijgen van Herman Scheerboom

Lodewijk Petram, Samuël Kruizinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)40-44
Aantal pagina's5
TijdschriftGeschiedenis Magazine
Volume56
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 21 jan. 2020

Citeer dit