Heterogeneity in kinesin function

Babu J N Reddy, Suvranta Tripathy, Michael Vershinin, Marvin E Tanenbaum, Jing Xu, Michelle Mattson-Hoss, Karim Arabi, Dail Chapman, Tory Doolin, Changbong Hyeon, Steven P Gross

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heterogeneity in kinesin function'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds