Heteromeric Kv7.2/7.3 channels differentially regulate action potential initiation and conduction in neocortical myelinated axons

A. Battefeld, Baouyen T Tran, Jason Gavrilis, Edward C Cooper, Maarten H P Kole

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

252 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heteromeric Kv7.2/7.3 channels differentially regulate action potential initiation and conduction in neocortical myelinated axons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences