Heterotrophic nitrification in a heath soil demonstrated by an in situ method

S.J. Van de Dijk, S.R. Troelstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)11-21
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume57
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit