Heterotrophic uptake experiments with 14C-labeled histidine in a histidine-limited chemostat

A.B.J. Sepers, F.B. Van Es

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)794-799
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume37
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit