Heterozygous germline mutations in A2ML1 are associated with a disorder clinically related to Noonan syndrome

Lisenka Elm Vissers, Monica Bonetti, Jeroen Paardekooper Overman, Willy M Nillesen, Suzanna G M Frints, Joep de Ligt, Giuseppe Zampino, Ana Justino, José C Machado, Marga Schepens, Han G Brunner, Joris A Veltman, Hans Scheffer, Piet Gros, José L Costa, Marco Tartaglia, Ineke van der Burgt, Helger G Yntema, Jeroen den Hertog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heterozygous germline mutations in A2ML1 are associated with a disorder clinically related to Noonan syndrome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences