heuristics for connectivity-based brain parcellation of SMA/pre-SMA through force-directed graph layout.

A. Crippa, L. Cerliani, L. Nanetti, J.B.T.M. Roerdink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2176-2184
TijdschriftNeuroImage
Volume54
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit