Hibernation in the copepod Halicyclops magniceps (Lilljeborg, 1853)

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)311-313
TijdschriftCrustaceana
Volume28
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1975
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit