Hidden diversity in the freshwater planktonic diatom Asterionella formosa

Silke van den Wyngaert, M. Moest, R. Freimann, B. W. Ibelings, P. Spaak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2955-2972
TijdschriftMolecular Ecology
Volume24
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2015

Citeer dit