Hierarchical responses of plant–soil interactions to climate change: consequences for the global carbon cycle

R.D. Bardgett, P. Manning, E. Morrien, F.T. De Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hierarchical responses of plant–soil interactions to climate change: consequences for the global carbon cycle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology