Hierarchical Structure in Sequence Processing: How to Measure It and Determine Its Neural Implementation

Julia Udden, Mauricio Dias Martins, Willem Zuidema, W. Tecumseh Fitch, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Hierarchical Structure in Sequence Processing: How to Measure It and Determine Its Neural Implementation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Arts & Humanities

  Medicine & Life Sciences

  Social Sciences

  Engineering & Materials Science