High-altitude peatland temporary pools in Bolivia house a high cladoceran diversity

J. S. Coronell, S. Declerck, L. Brendonck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-altitude peatland temporary pools in Bolivia house a high cladoceran diversity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology