High bandwidth synaptic communication and frequency tracking in human neocortex

Guilherme Testa-Silva, Matthijs B Verhoog, Daniele Linaro, Christiaan P J de Kock, Johannes C Baayen, Rhiannon M Meredith, Chris I De Zeeuw, Michele Giugliano, Huibert D Mansvelder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

171 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High bandwidth synaptic communication and frequency tracking in human neocortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds