High biomass and production but low energy transfer efficiency of Caribbean parrotfish: implications for trophic models of coral reefs

J.M. Van Rooij, J.J. Videler, J. Bruggemann

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  43 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'High biomass and production but low energy transfer efficiency of Caribbean parrotfish: implications for trophic models of coral reefs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences