High calorie diet triggers hypothalamic angiopathy.

C.X. Yi, M. Gericke, M. Kruger, A. Alkemade, D.G. Kabra, S. Hanske, J. Filosa, P. Pfluger, N. Bingham, S.C. Woods, J. Herman, A. Kalsbeek, M. Baumann, R. Lang, J.E. Stern, I. Bechmann, M.H. Tschop

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)95-100
TijdschriftMolecular Metabolism
Volume1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit