High frequency burst firing of granule cells ensures transmission at the parallel fiber to purkinje cell synapse at the cost of temporal coding.

B.J. Van Beugen, Z. Gao, H.J. Boele, F.E. Hoebeek, C.I. De Zeeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)95
TijdschriftFrontiers in Neural Circuits
Volume7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit