High frequency data provide new insights into evaluating and modeling nitrogen retention in reservoirs

Xiangshen Kong (Co-auteur), Qing Zhan, Bertram Boehrer, Karsten Rinke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

96 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer115017
TijdschriftWater Research
Volume166
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit