High-frequency monitoring enables operational opportunities to reduce the dissolved organic carbon (DOC) load in Germany’s largest drinking water reservoir

Qing Zhan* (Co-auteur), Xiangzhen Kong, Karsten Rinke

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-frequency monitoring enables operational opportunities to reduce the dissolved organic carbon (DOC) load in Germany’s largest drinking water reservoir'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences