High in the Hierarchy, Rich in Diversity: Asian Domestic Workers, Their Networks and Employers' Preferences in Yemen

M. de Regt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)587-608
Aantal pagina's20
TijdschriftCritical Asian Studies
Volume40
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit