High-level abundance of Methanobacteriales and Syntrophobacterales may help to prevent corrosion of metal sheet piles

Michiel H. in 't Zandt, Nardy Kip, Jeroen Frank, Stefan Jansen, Johannes A. van Veen, Mike S.M. Jetten, Cornelia U. Welte (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Zoekresultaten