High-level abundance of Methanobacteriales and Syntrophobacterales may help to prevent corrosion of metal sheet piles

Michiel H. in 't Zandt, Nardy Kip, Jeroen Frank, Stefan Jansen, Johannes A. van Veen, Mike S.M. Jetten, Cornelia U. Welte (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'High-level abundance of Methanobacteriales and Syntrophobacterales may help to prevent corrosion of metal sheet piles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences