High plasma prorenin in diabetes mellitus and its correlation with some complications

A.A.M. Franken, F.H.M. Derkx, A.J. Man in 't Veld, W.C.J. Hop, G.H. van Rens, E. Peperkamp, P.T.V.M. de Jong, M.A.D.H. Schalekamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

278 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1008-1015
TijdschriftThe Journal of clinical endocrinology and metabolism
Volume71
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit