High prevalence of unwanted pregnancies and induced abortions among HIV infected women from Western India: Need to emphasize dual method use?

S. Darak, I. Hutter, V. Kulkarni, S. Kulkarni, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

211 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)43-51
TijdschriftAIDS Care: Psychological and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV
Volume28
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit