High resolution data analysis strategies for mesoscale human functional MRI at 7 and 9.4T

Valentin G Kemper, Federico De Martino, Thomas C Emmerling, Essa Yacoub, R. Goebel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

53 Citaten (Scopus)
241 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High resolution data analysis strategies for mesoscale human functional MRI at 7 and 9.4T'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences