High-resolution fingerprinting of Candida parapsilosis isolates suggests persistence and transmission of infections among neonatal intensive care unit patients in Kuwait

Mohammad Asadzadeh, Suhail Ahmad, Noura Al-Sweih, Ferry Hagen, Jacques F Meis, Ziauddin Khan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-resolution fingerprinting of Candida parapsilosis isolates suggests persistence and transmission of infections among neonatal intensive care unit patients in Kuwait'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences