High-resolution homozygosity mapping is a powerful tool to detect novel mutations causative for autosomal recessive RP in the Dutch population.

R.W.J. Collin, L.I. Van den Born, B.J. Klevering, M. De Castro-Miro, K.W. Littink, K. Arimadyo, M. Azam, V. Yazar, M.N. Zonneveld, C.C. Paun, A.M. Siemiatkowska, T.M. Strom, J.Y. Hehir-Kwa, H.Y. Kroes, J.H.N. De Faber, M.J. Van Schooneveld, J.R. Heckenlively, C.B. Hoyng, A.I. Den Hollander, F.P.M. Cremers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2227-2239
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume52
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit