High-Resolution Motion-corrected 7.0-T MRI to Derive Morphologic Measures from the Human Cerebellum in Vivo

Nikos Priovoulos, Mads Andersen, Serge O Dumoulin, Vincent O Boer, Wietske van der Zwaag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
72 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-Resolution Motion-corrected 7.0-T MRI to Derive Morphologic Measures from the Human Cerebellum in Vivo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences