High species diversity in Colletotrichum associated with citrus diseases in Europe

Vladimiro Guarnaccia, J.Z. Groenewald, Giancarlo Polizzi, P.W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High species diversity in Colletotrichum associated with citrus diseases in Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences